ياد اون روزا بخير، که يادشون قشنگتره...

 

/ 6 نظر / 16 بازدید
ریحانه

تابحال مگه تو ايران روزی قشنگ بوده......تا بوده همين بوده تا هست همين باشد...

پانته آ

یاد گذشته شاد باد...

پانته آ

و تو، شاد باش ...

فرزاد

الاغ اگر تو و بقیه بچه ها پیداتون بشه و باز دور هم جمع شیم، هممون خوشحال می شیم و بعضی از اون روزا تکرار می شه. !!!