«کاش با زورق انديشه شبی

    از شط گيسوی مواج تو، من

       بوسه زن بر سر هر موج گذر می‌کردم

                              کاش بر اين شط مواج سياه،

                                         همه عمر سفر می‌کردم...»
      

 

/ 5 نظر / 13 بازدید
شملک

من هنوز از اثر عطر نفس های تو سرشار سرور، گیسوان تو در اندیشه ی من، گرم رقصی موزون

al

بابا چريک / سالمرگ چه گوارا بود / کارت مثل اون درسته ؟

محمود

مخلصيم

نسيم

:)

نسيم

استعداد شاعری شما فوق العاده است.