امروز هم مثل روزهای ديگه در عراق عمليات انتحاری ( استشهادی ) انجام شد ولی با اين تفاوت که اين بار آقای آصفی محکومش کرد. می‌دونيد چرا؟ چون اين بار قربانيان ماجرا، زائرين ايرانی‌ بودند نه آمريکايی‌ها و نه حتی بچه‌ مدرسه‌ای‌های اسرائيلی!
ماها فکر می‌کنيم که مرگ هميشه واسه همسايه است ولی غافليم از اين که داريم کشتی رو سوراخ می‌کنيم که همه سوارشيم...

/ 4 نظر / 6 بازدید
جاويدان

چريک جان متاسفانه اسمه اينها بد در رفته محکوم کردن اينها هم فايده ای نداره رفيق مگه حاثه تروريستی ۱۱ سپتامبر يادت نيست ايران اولين کشوری بود که اين حادثه را محکوم کرد ولی نتيجه چه شد ؟ جز کشورهای محور شرارت لقب گرفت رفيق اينا دستشون رو شده ولی از رو نميرن

زمان

اينها هشداری که زمان سفر دست ما نيست پس هميشه آماده باشيم

کيميا

آمده که وقتی خداوند رسالت گرفتن جان موجودات رابه حضرت ازرائيل داد . ايشان گفتند همه مردم من را نفرين خواهند کرد . گفت من کاری ميکنم کسی تو را عامل اين موضوع نداند . جنگ ؛ تصادف ؛ بيماری؛ پيری و.... ولی واقعيت اينه که پيمانه تمام شده !!!