عاشقم، عاشق ستاره صبح

          عاشق ابرهای سرگردان

                  عاشق روزهای بارانی

                         عاشق هرچه نام توست بر آن...

 

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
آیت

عاشقم ، مثل مسافر عاشقم عاشق رسيدن به انتها عاشق بوي غريبانه ي كوچ تو سپيده ي غريب جاده ها من پر از وسوسه هاي رفتنم رفتن و رسيدن و تازه شدن توي يك سپيده ي طوسي سرد مسخ يك عشق پر آوازه شدن

ب.حقیقت جو

آه! اين سپيده ی صبح است!

پانی

و ما به طرزي شگفت انگيز همدل بوديم.... و چه هم حس و شيدا...