انگار بازم برای صدمين بار، زمستون تاريخی ما سر رسيده و دوباره گرگ‌های گرسنه دارند دور خونه می‌چرخند و زوزه می‌کشند...
آره عزيزترينم! گرگ‌ها خوب بلدند بو بکشند و خونه بچه‌های بی‌سرپرست و بد سرپرست رو پيدا کنند!  
بيچاره وطن! بيچاره بچه‌های وطن!

/ 2 نظر / 6 بازدید
نسيم

فکر کنم اين حس را امشب خيليها داشته باشند.

ایمان

زمستون، بهار، تابستون، پاييز... دنيا می‌گرده...