براي الياس ... كه باد روزي او را با خود برد

يه پنجره با يه قفس
يه حنجره بي‌همنفس
سهم من از بودن تو
يه خاطره‌س همين و بس
تو اين مثلث غريب
ستاره‌ها رو خط زدم
دارم به آخر مي‌رسم
از اون ور شب اومدم
٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
يه شب كه مثل مرثيه
خيمه زده رو باورم
ميخوام تو اين سكوت تلخ
صداتو از ياد ببرم
بذار كه كوله‌بارمو
رو شونه شب بذارم
بايد كه از اينجا برم...
فرصت موندن ندارمsharafi1.jpg


شايد وقتي اين مصاحبه را مي خوانيد اصغر شرفي در پرواز به سوي آمريكا باشد. شايد هم به آنجا رسيده باشد. در هر دو حالت ما يك كار بلد را از دست داده ايم. خاطرات خوبي كه او به همراه برق شيراز از خود به جاي گذاشته ما را مجبور مي كند كه براي ازدست دادن او از ته دل آهي بكشيم. ديگر خبري از ليموترش، جنجال با داوران، درگيري با مربّيان تمام شده اي همچون حجازي ومايلي كهن و پروين، كل كل با مهدي شيري و... نيست. حدّاقل تا موقعي كه از سفر فرنگ برنگشته. اين آخرين صحبتهاي شرفي است در حالي كه هنوز در تهران بود.
«يكشنبه به رشت رفتم تا با مسؤولان پگاه رشت تسويّه حساب كنم. هيچ مشكلي هم پيش نيامد. تمام امكاناتي كه در مدّت حضورم در رشت در اختيارم بود به باشگاه برگرداندم. البتّه دوست نداشتم كه به اين صورت همكاري من با آنها تمام شود.خيلي براي آنها زحمت كشيده بودم.حتّي به تك تك بازيكنانم در پگاه رشت دلبسته شده بودم. ولي...».
كاسه هاي آب را به دست بگيريد و پشت سر شرفي بريزيد. او اسفند ماه برمي‌گردد.

/ 8 نظر / 8 بازدید
مجيد

الياس بازخواهد گشت ! متن زير عکس خيلی خوب بود.

حميد

الياس را باد نبرد , من بردم.

چريک تنها

عمله... !!!

pooyan

امان از دست عشق! امان از فوتبال! شرفی دوستت داريم! تو تنها برزيلی ايرانی!

نسیم

منم ايضا سوال ساناز......

مریم

شاعر می گه باد برده را باد می آورد.

amir

الياس - فوتبال- وعکسی با ژست فابيو کاپلو میدانی! الیاس فرصت نکرد قبل از رفتن تیمش را بچیند. خداحافظ الياس-شرفي