۱۴ مرداد روز همبستگی بلاگرهای ایرانی با دانشجویان دربند

هنگام می و فصل گل و گشت چمن شد                      دربار بهاری تهی از زاغ و زغن شد
از ابر كرم، خطه ی ری رشك ختن شد              دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد

چه كج رفتاری ای چرخ
چه بد كرداری ای چرخ
سر كین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ

از خون جوانان وطن لاله دمیده                       از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
در سایه گل بلبل از این غصه خزیده                 گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

چه كج رفتاری ای چرخ
چه بد كرداری ای چرخ
سر كین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ

خوابند وكیلان و خرابند وزیران                         بردند به سرقت همه سیم و زر ایران
ما را نگذارند به یك خانه ویران                        یارب بستان داد فقیران ز امیران

چه كج رفتاری ای چرخ
چه بد كرداری ای چرخ
سر كین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ

از اشك همه روی زمین زیر و زبر كن                 مشتی گرت از خاك وطن هست به سر كن
غیرت كن و اندیشه ایام بتر كن                       اندر جلو تیر عدو سینه سپر كن

چه كج رفتاری ای چرخ
چه بد كرداری ای چرخ
سر كین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ

از دست عدو  ناله ی من از سر درد است                     اندیشه هر آنكس كند از مرگ نه مرد است
جان بازی عشاق نه چون بازی نرد است                       مردی اگرت هست كنون وقت نبرد است

چه كج رفتاری ای چرخ
چه بد كرداری ای چرخ
سر كین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ

عارف ز ازل تكیه بر ایام نداده است                  جز جام به كس دست چو خیام نداده است
دل جز به سر زلف دلارام نداده است                صد زندگی ننگ به یك نام نداده است

چه كج رفتاری ای چرخ
چه بد كرداری ای چرخ
سر كین داری ای چرخ
نه دین داری نه آیین داری ای چرخ


پی نوشت
۱: ۱۴ خرداد سالگرد پیروزی انقلاب مشروطه ‌است، می‌خواستم پشت بند این شعر یک متن پر سوز و گداز بنویسم ولی دیدم خدا وکیلی خجالت داره که بعد ۱۰۱ سال هنوزم بتونیم شرح احوال زمانه رو به این شعر عارف حواله کنیم. توصیه می‌کنم اگر هم هوس کردید این شعر رو با احساسات پرشور و انقلابی بخونید لااقل دیگه ترجیع‌بندش رو بی‌خیال شین... به جان خودم خیلی ضایع است 

پی‌نوشت۲: از اعتصاب غذای مجید توکلی ۲۴ روز می‌گذره و از زندان اصلا خبرهای خوبی نمی‌رسه.

/ 4 نظر / 20 بازدید
وثيق

شما پلی تکنيکی نيستی پلی چريکی. اولاْ داد ميزنی ولی برای همه و بر همه. دوماْ صاف صاف راه ميری و دوست خوب دوستيه که مرده باشه. سوماْ رفيق ماموت(دوست زنجانی شاغل در شرکت رجا و راه آهنی)هستی چهارماْ داداشت چرا اينقد ساکته. پنجماْ ياعلی

راه

محسن به نور فکر کن، تنها به نور که از ترک های ديوار سيمانی هم راهش رو پيدا می کنه...

حمید

خیلی از وبلاگهایی که مطلب در این زمینه نوشته اند، هیچ کدوم نامی از بچه های پلی تکنیک نبرده اند! دلم یه جوری شد سید

خميني عود جميع خلفاي جور بر راو زمين است پس بگو اللهم العن خميني تا ستمگران تاريخ بشر را لعن كرده باشي