چه صحنه باشکوهی بود ابراز احساسات مردم در آمفی‌تئاتر رم، زمانی‌ که گلادياتورها بر لژيون متکبر زرهی آفريقا پيروز شدند...
از بازی امشب اگرچه فقط ۱ دقيقه ديدم ولی به اندازه تمام شادی‌های نکرده اين جام و عقده‌های فرو ريخته اين روزها، خوشحال و هيجان زده‌شدم. يه احساس احمقانه‌ای دارم که انگار انتقام ايران، اسپانيا، آرژانتين، برزيل و تمام سرخوردگی‌ها و شکست‌های آرمانی‌ام رو اين بار گلادياتورهای ايتاليا گرفتند!
وقتی فريادهای آلکسی رو در مقابل تماشاچيان ورزشگاه دورتموند می‌ديدم دوباره اين صدا داشت توی گوشم می‌پيچيد... ماکسيموس... ماکسيموس...

/ 2 نظر / 10 بازدید
جاويدان

چريک هيجان زده نشو با با ناسلامتی شما رفيق چريک من هستيد با اين اسمه شما من به ياد < چه > ميفتم راستی تيمت برده تبريک مقاله راجع به فدراليسم يادت نره

بابك

درود دوست من همه چیز را بازی پنداشتن که نشد کار! ما خوابیده ایم انگار! آنقدر می مانیم تا بقیه مان را هم به آتش بکشند! آتش خانگی است چریک! پاینده ایران