ائتلاف سه بره !

ما بره‌ها در همينجا ائتلاف خويش را براي نابودي تمام گرگهاي درنده و بدجنس اعلام کرده و از پيروزي‌هاي مقطعي عده‌اي از خودمان به هيچ وجه ابراز خوشنودي نکرده و تا به مذلت کشاندن تمامي گرگها از پاي نخواهيم نشست.

بره‌هاي جهان! متحد شويد !



۱- عمليات با موفقيت به پايان رسيد ! 57.gif « چريک »

۲- نمره خيلی چيز بديه!! اخخه! 58.gif « مسلول انفرادی »

۳- من جمله‌م نمياد . 31.gif « نو رسيده از راه »

/ 3 نظر / 8 بازدید
بره شماره ٢

من به عنوان دومين بره از جامعه برگان مبارز از اين ائتلاف حمايت کرده و آرزوی خراب شدن دندانهای تمام گرگ های عالم را دارم.

نسيم

هميشه گفتم، قدرت تخيل اين چريک خيلی خوبه.