جنت مکان، سردسته اولین گروه‌ فشار بودند.

شعبان جعفری معروف به شعبون بی‌مخ امروز صبح تموم کرد. لطفا یه نگاهی به تاریخ بالای یادداشت بندازید. ۲۸ مرداد شما رو یاد چیزی نمیندازه؟

/ 7 نظر / 15 بازدید
ش

دوباره بوی ِ نفت و خون ، دوباره تابستون ِ داغ میتینگ های ِ تک نفره ، دوباره سایه ی ِ چماغ وقتی همه بادبادکا ، بنده ی ِ حذب ِ باد شدن عربده های ِ زنده باد ، یکشبه مرده باد شدن...

شاهين

دوباره بوی ِ نفت و خون ، دوباره تابستون ِ داغ میتینگ های ِ تک نفره ، دوباره سایه ی ِ چماغ وقتی همه بادبادکا ، بنده ی ِ حزب ِ باد شدن عربده های ِ زنده باد ، یکشبه مرده باد شدن...

احمد

سلام. مسعود بهنود در مورد زندگی شعبان جعفری نوشته، اما مختصر و مفيد است. http://behnoudonline.net/2006/08/060820_017216.shtml راستي خودت چطوري؟ پيدات نيست

شيرين

سلام چریک؟ یاد چمران افتادم... . "... و کسی که به دنبال نور است , این نور هرچقدر کوچک باشد برای او بزرگ خواهد بود!"

ايمان

آقا چرا پشت ِ سر ِ ملت غيبت می‌کنی؟ کی غاط زده؟!